Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 2547) starsze karty »
numer wpisu:

70/2020

data: 3 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usunięcie czterech topoli hybryd
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

69/2020

data: 1 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z łacznikiem pomiedzy halą nowobudowaną, a halą istniejącą na terenie działki nr 121/2 przy ul. Warszawskiej 50 w Nowym Dworze Gdańskim
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

68/2020

data: 23 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: umorzenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT40841 „Nowy Dwór Gdański” na działce ew.nr 31/2, obręb 0001 Nowy Dwór Gdański, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór Gdański
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

67/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usuniecie brzozy, 2 lip, 2 wierzb, opłata 4.500,00 odroczona do 20.05.2024
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

66/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usunięcie 2 jesionów - opłata 5.415- odroczona do 30.05.2024
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

65/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usunięcie 2 topoli
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

64/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usunięcie 20 topoli, 2 klonów zwyczajnych
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

63/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usunięcie wierzby białej, umorzenie w części dotyczacej usuniecia jesionu i 2 wierzb białych
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

62/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usuniecie świerku pospolitego
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdański

numer wpisu:

61/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zamiaru usunięcia jesionu i 6 świerków
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 2547) starsze karty »