Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 2591) starsze karty »
numer wpisu:

114/2020

data: 16 października 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: brak potrzeby prezprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z łacznikiem pomiedzy halą nowobudowaną, a halą istniejącą na terenie działki nr 121/2 przy ulicy Warszawskiej 50 w Nowym Dworze Gdańskim"
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

113/2020

data: 9 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie dwóch świerków
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

112/2020

data: 9 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie 12 wierzb
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

111/2020

data: 28 września 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa hali produkcyjnej z częścią techniczną na terenie działki nr 121/2 przy ul. Warszawskiej 50 w Nowym Dworze Gdańskim
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

110/2020

data: 24 września 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: umorzenie opłaty 64.000 zł za usunięcie drzew
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

109/2020

data: 24 września 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usuniecie świerku pospolitego
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

108/2020

data: 16 września 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: utrzymanie w mocy decyzji znak RIŚ.JK.6220.10.2019 z 05.03.2020 r.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

107/2020

data: 11 września 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usuniecie świerku pospolitego
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

106/2020

data: 11 września 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie dwóch świerków
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

105/2020

data: 11 września 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie świerku
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 2591) starsze karty »