Uchwała XXII/2005/ 2005

                                             Uchwała Nr 223/XXII/2005
                                          Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
                                                            z dnia 29 kwietnia 2005 roku
 
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 
                                                             § 1.

Przyjmuje się statuty sołectw:
Sołectwa Gozdawa stanowiący załącznik Nr 1;
Sołectwa Jazowa stanowiący załącznik Nr 2;
Sołectwa Kępiny Małe stanowiący załącznik Nr 3;
Sołectwa Kępki stanowiący załącznik Nr 4;
Sołectwa Kmiecin stanowiący załącznik Nr 5;
Sołectwa Lubieszewo stanowiący załącznik Nr 6;
Sołectwa Marynowy stanowiący załącznik Nr 7;
Sołectwa Marzęcino stanowiący załącznik Nr 8;
Sołectwa Myszewko stanowiący załącznik Nr 9;
Sołectwa Orliniec stanowiący załącznik Nr 10;
Sołectwa Orłowo stanowiący załącznik Nr 11;
Sołectwa Powalina stanowiący załącznik Nr 12;
Sołectwa Rakowiska stanowiący załącznik Nr 13;
Sołectwa Rakowo stanowiący załącznik Nr 14;
Sołectwa Rychnowo Żuławskie stanowiący załącznik Nr 15;
Sołectwa Solnica stanowiący załącznik Nr 16;
Sołectwa Starocin stanowiący załącznik Nr 17;
Sołectwa Stawiec stanowiący załącznik Nr 18;
Sołectwa Stobna stanowiący załącznik Nr 19;
Sołectwa Tuja stanowiący załącznik Nr 20;
Sołectwa Wierciny stanowiący załącznik Nr 21;
Sołectwa Żelichowo stanowiący załącznik Nr 22;

 
                                                                 § 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 92/X/91.

 
                                                                 § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 
                                                                  § 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Załaczniki:  wszystkie pozostałe mają taką samą treść —  Statut_sołectwa.doc (58kB) word

metryczka


Wytworzył: administrator (30 stycznia 2008)
Opublikował: Tomasz Rudziński (30 stycznia 2008, 13:43:49)

Ostatnia zmiana: Tomasz Rudziński (4 lutego 2008, 08:32:38)
Zmieniono: Załacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13883