Informacja

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ-1.rtf (68kB) plik


PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM


INFORMACJA OGÓLNA (50kB) word

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (89kB) word

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (45kB) pdf

metryczka


Wytworzył: admin (4 listopada 2008)
Opublikował: Paweł Główczewski (4 listopada 2008, 13:17:36)

Ostatnia zmiana: Kamil Dyl (25 listopada 2019, 14:50:26)
Zmieniono: akt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20709