Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcia wymagające raportu

Przedsięwzięcia, dla których raport jest obligatoryjny: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 4 3964 NOWY DWÓR GDAŃSKI zlokalizowanej na dz.ewid. nr 21/42 Załacznik:  [...]

Przedsięwzięcia mogące wymagać raportu

Przedsięwzięcia, dla których raport może być wymagany Budowa budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej na 90 DJP na działce nr.ew. 143/4 w Solnicy Załacznik: [...]

metryczka