Jednostki podległe

Jednostki podległe

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

Załącznik Nr 2 Do Statutu Miasta i Gminy Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 1. Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim samorządowa instytucja [...]

Żuławski Ośrodek Kultury

Żuławski Ośrodek KulturyInstytucja Kulturyul. Sikorskiego 21tel. (055) 247-22-30Dyrektor: Monika Jastrzębska - Opitz   Sprawy:  Statut ŻOK —  [...]

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka Publiczna Miasta i GminyInstytucja  Kulturyul. Sikorskiego 23tel. (0-55) 247-26-49 Dyrektor: Aleksandra Burzyńska Sprawy:   Uchwała nr 317z 2001 — Schemat Organizacyjny Biblioteki Publicznej [...]

MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejul. konopnickiej 19tel. (0-55) 247-21-72Dyrektor:  Katarzyna JurekoZmiany do Statutu UCHWAŁA NR 358.pdf (171kB)  [...]

metryczka