Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenia, obwieszczenia

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 20 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 20 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości [...]

Zakup 105 tabletów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert.pdf (53kB) Zmiana do ogłoszenia.pdf (204kB) Zmiana Nr 2 do ogłoszenia.pdf (222kB) Formularz oferty do Zmiany ogłoszenia Nr 2.pdf (2 [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 18 września 2020r. w siedzibie UM w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 18 września 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy [...]

, że w dniu 11 września 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE    Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 11 września 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 4 września 2020r. w siedzibie UM w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 4 września 2020r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i [...]

informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu.

      ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres [...]

14 sierpnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

 ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy [...]

zostały umieszczone ogłoszenia o przetargach na najem garaży stanowiących własność gminy, posadowionych w Nowym Dworze Gdańskim

Informacja   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.08.2020r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejski w Nowym Dworze Gdańskim i  na stronie internetowej www.bip.miastonowydwor.pl [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 24 lipca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 24 lipca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 3 lipca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

Nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych

nabór rachmistrzów spisowych.pdf (228kB) [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 29 maja 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 29 maja 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 8 maja 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 8 maja 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 13 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 13 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. [...]

że w dniu 06 marca 2020r. w wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 06 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 7 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 7 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 7 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 7 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 31 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 31 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 24 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy [...]

Podstawowa kwota dotacji na 2020

Podstawowa kwota dotacji na rok 2020.pdf (71kB)  [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 22 listopada 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 22 listopada 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. [...]

W dniu 23 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskimwy wieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu. Wykazy wywieszone będą do dnia 12 września 2019 roku.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3, wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych [...]

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o konsultacjach społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowego Dworu Gdańskiego na lata 2017-2023

  Nowy Dwór Gdański, dnia 20 sierpnia 2019 roku Ogłoszenie  Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o konsultacjach społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowego Dworu Gdańskiego  na lata [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 12 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 12 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Gminy Nowy Dwór Gdański: Samochód specjalny pożarniczy marki STAR-244 model JELCZ-005.

  Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego o g ł a s z a    pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Gminy Nowy Dwór Gdański:   Samochód specjalny pożarniczy marki [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 07 wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej.

Zawiadomienie   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 07 czerwca 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10 maja 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10 maja 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 26 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 22 marca 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 8 lutego 2019r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 8 lutego 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 25 stycznia 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

      ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 25 stycznia 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres [...]

Wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych 2019

Wyniki otwrtego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych.pdf (617kB) wzór zaktualizowany.docx (22kB) [...]

Podstawowa kwota dotacji na rok 2019

Podstawowa kwota dotacji na rok 2019.pdf (63kB) [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 7 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 7 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do  najmu. [...]

ogłoszenie konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 rok.

Zarzadzenie Nr 34 - zmiana do Zarządzenia Nr 1272.pdf (70kB) 1272.pdf (4524kB) [...]

konkursy ofert na wsparcie zadania publicznego na rok 2019 w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych

Zarządzenie Nr 32 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego.pdf (264kB) Zarządzenie Nr 33 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego (org. poza.).pdf (1793kB) [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 23 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 23 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do  najmu i [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Nowy Dwór Gdański w 2019 roku

1272.pdf (4524kB) Zarządzenie Nr 1269.pdf (246kB)Zarządzenie Nr 1268.pdf (1654kB) [...]

ogłoszenia o konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 rok

ogłoszenia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 rok1272.pdf (4524kB) [...]

ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Rocznego Programu Współpracy

ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 2 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu

  ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 2 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 26 października 2018r. w siedzibie UM w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 26 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy [...]

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od 22.10.2018r rozpoczyna się przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim.

INFORMACJA     Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od 22.10.2018r  rozpoczyna się przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim.  Etap I zamknięcia ul. Kolejowej: od [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 12 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 12 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 5 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 5 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz wywieszony [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 24 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018r. zostały wywieszon wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 24 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania [...]

Zawiadomienie o dzierżawie

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 13 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 29 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 29 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i [...]

Informacja w sprawie suszy

Informacja w sprawie suszy Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje o możliwości składania   wniosków  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 1 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.

  ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 1 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 18 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE    Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 18 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do [...]

Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 30 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 9 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 9 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 2 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w NDG przy ulicy Wejhera 3, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

  ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) informuje, że w dniu 2 marca 2018 roku [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 23 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

  ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 23 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 19 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

      ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 19 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 15 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 15 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 8.12.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w NDG ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy oraz zbycia w drodze bezprzetargowej

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 8 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 17 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE    Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 17 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu, [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE  Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 10 listopada 2017r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuję o konsultacjach społecznych do projektu uchwały Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji Gmina Nowy Dwór Gdański zaprasza na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuję o konsultacjach społecznych do projektu uchwały Rocznego Programy Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji Gmina Nowy Dwór Gdański zaprasza na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, [...]

Informacja o zmianie nazwy ulicy

Uchwała RM w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 15 września 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 15 września 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dniu 08 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dniu 08 [...]

pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własności Gminy Nowy Dwór Gdański na czas określony 5 lat

    Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego o g ł a s z a    pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własności Gminy Nowy Dwór [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 18 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 18 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone będą [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski informuje o terminie powrotu dzieci z kolonii letnich z Rabki-Zdrój: Termin powrotu uczestników kolonii: 10 sierpnia 2017 r. – planowana godzina przyjazdu: 20.45 – 21.15

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski informuje o terminie  powrotu dzieci z kolonii letnich z Rabki-Zdrój:   Termin powrotu uczestników kolonii: 10  sierpnia 2017 r. – planowana godzina przyjazdu: 20.45 [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 21 lipca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 21 lipca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 16 czerwca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 16 czerwca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 26 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżaw

  ZAWIADOMIENIE      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 26 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 5 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 5 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,  że w dniu 21 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 24 marca 2017 roku, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) informuje, że w dniu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 17 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dniu 17 marca 2017r. w [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje że w dniu 24 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

ZAWIADOMIENIE    Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147) informuje, że w dniu 24 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 3 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia                        21 [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 24 stycznia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2016r. 2147) informuje,  że w dniu 24 stycznia 2017r. w [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dni 27 stycznie 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.

ZAWIADOMIENIEBurmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dni 27 stycznie 2017 roku w siedzibie Urzędu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla działek ...

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla działek nr 53, 57, 60, 63/3, 63/5, 63/6, 296/2, 213, 214/1, 214/2, 214/3, 215 położonych przy ulicy [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Nowego Dworu Gdańskiego

Ogłoszenie o konsultacjach - rwitalizacja.pdf (64kB) projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański Copy.pdf (9964kB) załącznik graficzny do projektu GPR.pdf [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 30 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. Poz. 1774 z póź. zm.) informuje,  że w dniu 30 grudnia [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 23 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej

ZAWIADOMIENIEBurmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza nabór na członków Komitetu  Rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 14 października 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIEBurmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. Poz. 1774 z póź. zm.) informuje,  że w dniu 14 października 2016r. w siedzibie [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 2 września 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE  Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774) informuje, że w dniu 2 września 2016r. w siedzibie [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 15 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w dniu 15 lipca 2016r. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego, wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy oraz do zbycia..

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w dniu 17 czerwca [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje

że w dniu 20 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim       ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz wywieszony będzie do dnia 9 czerwca [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje,

że w dniu 13 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu. Wykazy wywieszone będą do dnia 2 czerwca 2016r. [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje,

że w dniu 29 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Wykaz wywieszony będzie do dnia 19 maja 2016r. [...]

Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że

w dniu 28 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone będą do dnia 18 maja 2016r.   [...]

Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje,

że w dniu 8 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim      ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykazy wywieszone będą do dnia 28 kwietnia [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) informuje,

że w dniu 18 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone będą do dnia 7 kwietnia 2016r. [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

informuje, że w dniu 9 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje

że w dniu 26 lutego 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim      ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.  Wykaz wywieszony będzie do dnia 17 [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 12 lutego 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w dniu 12 lutego 2016r. w [...]

Na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje,

że w dniu 22 stycznia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.  Wykaz wywieszony będzie do dnia 11 lutego 2016r. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje,

 że w dniu 24 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim      ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.  Wykaz wywieszony będzie do dnia 13 [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 4 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

  ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje,   że w dniu [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje,

 że w dniu 25 listopada 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości [...]

Zawiadomienie Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.)

informuje, że w dniu 13 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykazy wywieszone będą do dnia 3 grudnia 2015r. [...]

Zawiadomienie Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) informuje,

że w dniu 6 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego [...]

Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiegona podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(j.t. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.  Wykaz wywieszony [...]

Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) informuje, że w dniu 2 października 2015r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do..

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015r. w [...]

Zawiadomienie Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) informuje,

że w dniu 31 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Wykazy wywieszone będą do dnia 20 sierpnia 2015r. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym [...]

Zawiadomienie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje,            że [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 23 stycznia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23 stycznia [...]

Zawiadomienie Burmistrza

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w dniu 12 grudnia 2014r. w siedzibie [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Zawiadamia

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia                    21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [...]

Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w dniu 17 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Zawiadomienie

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w dniu 19 września 2014r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014r. w siedzibie UM w Nowym Dworze Gdańskim wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych,

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518  z późn. zm.) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że

w dniu 25 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Wykaz wywieszony będzie do dnia 14 sierpnia 2014r. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

informuje, że w dniu 18 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Wykazy wywieszone będą do dnia 7 sierpnia [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że

w dniu 10 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych, do sprzedaży w [...]

Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 4 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje,

 że w dniu 20 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiegow Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz wywieszony będzie do dnia 10 lipca [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że

w dniu 06 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Wykazy wywieszone będą do dnia 26 czerwca 2014r. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje,

że w dniu 30 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Wykaz wywieszony będzie do dnia 19 czerwca  2014r. [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 16 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16 maja 2014r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w NDG ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014r. w siedzibie [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w NDG ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651  z późn. zm.) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w NDG wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz wywieszony będzie do dnia 24 kwietnia 2014r.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651  z późn. zm.) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 21 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 21 marca 2014r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 28.01.2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gd., wywieszone zostały wykazy nier. przezn. do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nier. lokalowych.

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku w [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10.01.2014 roku w siedzibie UM, wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje że w dniu 10 stycznia [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego, wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 13 grudnia 2013r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 18 października 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 14 października 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14 [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 20 września 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 20 września 2013r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 23 sierpnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2013r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego, wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży.

  ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gd. informuje, że w dniu 14.06.2013 roku w siedzibie UM, wywieszone zostały wyk. nier. przezn. do: zbycia w drodze bezprzet. na rzecz najemców lokali mieszk.; zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; dzierżawy.

MK.AK.71.84.2013       ZAWIADOMIENIE   Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego, wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14 [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i sprzedaży.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 maja 2013r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 15 marca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje że w dniu 15 marca 2013r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 18 stycznia 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że [...]

konsultacje dla organizacji pozarządowych

Na podstawie Uchwały NR 65/VIII/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 20 lipca 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

  Nowy Dwór Gdański, 20 lipca 2012   GM.71.117.2012.AK     ZAWIADOMIENIE   Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że w dniu 16 maja 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim:

OGŁOSZENIE   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia              21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. [...]

Zawiadomienie z dnia 29.02.2012r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 29 lutego 2012 [...]

Zawiadomienie z dnia 24.02.2012r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 24 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje że w dniu 13 stycznia 2012r.wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o [...]

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. [...]

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje że w dniu 2 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy:

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje że w [...]

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności [...]

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 19.09.2011 r. [...]

Zawiadomienie z dnia 24.06.2011r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z [...]

Zawiadomienie z dnia 03.06.2011r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o [...]

Zawiadomienie z dnia 29.04.2011r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

ZAWIADOMIENIE     Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z [...]

Zawiadomienie z dnia 11.03.2011r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o gospodarce [...]

Zawiadomienie z dnia 04.02.2011r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z [...]

Zawiadomienie z dnia 23.12.2010r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o [...]

Zawiadomienie z dnia 10.12.2010r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o gospodarce [...]

Zawiadomienie z dnia 03.12.2010r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o gospodarce [...]

Zawiadomienie z dnia 29.10.2010r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o [...]

Zawiadomienie z dnia 24.09.2010r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z [...]

Zawiadomienie z dnia 30.07.2010r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.) [...]

Zawiadomienie z dnia 26.02.2010r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o [...]

Zawiadomienie z dnia 19.02.2010r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia                        21 sierpnia 1997r. o [...]

metryczka