Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) 

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018, 723 art.169 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości treść oferty Żuławskiego Towarzystwa Sportowego w Nowym Dworze Gdańskim na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami         pn. ,,Różni sobie a jednak tacy sami”. 

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać 7 dni od dnia zamieszczenia oferty  w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 2 oraz w formie elektronicznej na adres: w.ochocka@miastonowydwor.pl ( formularz uwag do pobrania).

Formularz z uwagami.pdf (37kB) pdf 

KRS.pdf (496kB) pdf 

Ogłoszenie.pdf (39kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (19 lipca 2018)
Opublikował: Kamil Dyl (19 lipca 2018, 13:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125