OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
OGŁOSZENIE
o złożeniu oferty w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 19.09.2011 r. Żuławskie Towarzystwo Sportowe złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie kadry Żuławskiego Towarzystwa Sportowego w koszykówce” w okresie od 01.10.2011 r. do 28.12.2011 r.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Gmina Nowy Dwór Gdański zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Żuławskie Towarzystwo Sportowe spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.  Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego w myśl art. 19a ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje, że do dnia 29 września 2011 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim (sekretariat, pokój nr 19). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Żuławskim Towarzystwem Sportowym.
 

oferta (1736kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (22 września 2011)
Opublikował: Beata Rembowska (22 września 2011, 09:46:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2055