Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w


Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

Na podstawie Uchwały NR 65/VIII/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Dwór Gdański lub na rzecz jej mieszkańców do wnoszenia uwag i opinii do ww. projektu uchwały w terminie do dnia 9 listopada 2011 roku za pośrednictwem załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy:
Ø   przesłać na adres Urzędu Miejskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Ø   przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na dres: urzad@miastonowydwor.pl
Ø   złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Projekt uchwaly.pdf (67kB) pdf

Formularz konsultacji.doc (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (31 października 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (31 października 2011, 14:17:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2153