ZAWIADOMIENIE Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje że w dniu 2 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy:

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje że w dniu 2 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 wywieszone zostały wykazy:

-nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ograniczonego,

-lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz

najemców.

Wykazy wywieszone będą do dnia 22 grudnia 2011r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (2 grudnia 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (8 grudnia 2011, 11:16:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1758