Burmistrz Nowego Dworu Gd. informuje, że w dniu 14.06.2013 roku w siedzibie UM, wywieszone zostały wyk. nier. przezn. do: zbycia w drodze bezprzet. na rzecz najemców lokali mieszk.; zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; dzierżawy.


MK.AK.71.84.2013
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3, wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
·        zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych;
·        zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
·        dzierżawy.
Wykaz wywieszony będzie do dnia 04 lipca 2013 roku.
        

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (17 czerwca 2013)
Opublikował: Paweł Główczewski (17 czerwca 2013, 14:57:16)

Ostatnia zmiana: Paweł Główczewski (4 lipca 2013, 15:01:21)
Zmieniono: Poprawiono datę.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1140