Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 28.01.2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gd., wywieszone zostały wykazy nier. przezn. do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nier. lokalowych.


Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie Art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3, wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości lokalowych.
Wykazy wywieszone będą do dnia 17 lutego 2014 roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (28 stycznia 2014)
Opublikował: Paweł Główczewski (6 lutego 2014, 13:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837