Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

INFORMACJA BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ NOWY DWÓR GDAŃSKI WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, ZA ROK 2016

INFORMACJA BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ NOWY DWÓR GDAŃSKI WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI [...]

Informacja o udzielonych dotacjach celowych z zakresu ochrony środowiska w 2016 r

Informacja o udzielonych dotacjach celowych z zakresu ochrony środowiska w 2016 r [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych: „BEZPIECZNE USUWANIE ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI” oraz „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZY

Zaproszenie do składania wniosków   Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych: „BEZPIECZNE USUWANIE ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH W [...]

[...]

Zawiadomienie w/s "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim

Zawiadomienie w/s "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim [...]

metryczka