Konkursy ogłaszane przez UM

Konkursy ogłaszane przez UM

wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert 1.pdf (631kB) Wyniki otwartych konkursów ofert 2.pdf (118kB) wzór zaktualizowany.docx.doc (22kB) [...]

wykaz ofert zawierających braki formalne w konkursach

wykaz ofert zawierających braki formalne.pdf (126kB) [...]

informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.pdf (183kB) wzór zaktualizowany.docx.doc (22kB) [...]

konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji z terenu gminy Nowy Dwór Gdański ( organizacje pozarządowe)

Zarządzenie 168 - konkurs.pdf (408kB) karta formalna.docx (14kB) karta merytoryczna.docx (14kB) sprawozdanie.docx (77kB) umowa.docx (44kB) oferta.docx (28kB) [...]

Wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych 2019

Wyniki otwrtego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych.pdf (617kB) wzór zaktualizowany.docx (22kB) [...]

ogłoszenie konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 rok.

Zarzadzenie Nr 34 - zmiana do Zarządzenia Nr 1272.pdf (70kB) 1272.pdf (4524kB) [...]

konkursy ofert na wsparcie zadania publicznego na rok 2019 w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych

Zarządzenie Nr 32 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego.pdf (264kB) Zarządzenie Nr 33 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego (org. poza.).pdf (1793kB) [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Nowy Dwór Gdański w 2019 r.

1272.pdf (4524kB) Zarządzenie Nr 1269.pdf (246kB)Zarządzenie Nr 1268.pdf (1654kB) [...]

Konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku

ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w 2018 roku w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno - sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznychZarządzenie Nr [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie nr 790 Burmistrza z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji z terenu Gminy Nowy Dwór [...]

wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2017 zawierających braki formalne

wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2017 zawierających braki formalne.pdf (342kB) [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwaru wzdłuż rzeki Tugi w Nowym Dworze Gdańskim

zawiadomienie_o_ogloszonym_konkursie.pdf (40kB) regulamin_konkursu_z_zalacznikami.pdf (868kB) [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2017 rok

Zarządzenie nr 605.pdf (44kB) załącznik nr 1 do 605.pdf (248kB) załącznik nr 2 do 605.pdf (251kB) załącznik nr 3 do 605.pdf (245kB) załącznik nr 4 do 605.pdf [...]

BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW

BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW [...]

OGŁOSZENIE NR 7/2014 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na wsparcie zadania publicznego w zakresie: TYRYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

UCHWAŁA NR 270.pdf (197kB) Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc (94kB) [...]

KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2013”

Do 15 maja 2013 r. przyjmowane są zgłoszenia w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013”, organizowanego w dwóch kategoriach: „Wieś” i „Zagroda”. Sołtysi oraz właściciele gospodarstw, zainteresowani udziałem mogą [...]

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT 2012

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert [...]

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "NASZA GMINA W OBIEKTYWIE"

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego"NASZA  GMINA  W  OBIEKTYWIE" W dn. 08.06.2011r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim - organizatora Konkursu Fotograficznego pt: „NASZA  [...]

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert [...]

ogłoszenie 7/2011

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego [...]

ogłoszenie 6/2011

Burmistrz Noego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami [...]

ogłoszenie 5/2011

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu [...]

ogłoszenie 4/2011

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji [...]

ogłoszenie 3/2011

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: upowszechnianie turystyki [...]

ogłoszenie 2/2011

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości [...]

ogłoszenie 1/2011

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: pomoc i integracja społeczna [...]

Informacja o wynikach konkursu na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji w 2010 roku.

Nowy Dwór Gdański, 21 czerwca 2010r.r.       Informacja o wynikach konkursu na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji   w 2010 roku.     Konkurs  skierowany [...]

Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej

Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji [...]

Protokół ze spotkania Komisji oceniającej prace, które brały udział w konkursie na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla gmin

W dniu 11.03.2010 r. Komisja konkursowa oceniająca prace nadesłane w ramach konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla gmin: Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Stegna, Stare Pole, Nowy Staw, które są [...]

OGŁOSZENIE Nr 2/2010 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

1. Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 298/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim [...]

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

OGŁOSZENIE Nr 1/2010 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT1.    Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz [...]

metryczka