Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, oznaczonych geodezyjnie jako działki:


1. Nr 53/10 o pow. 0,0649 ha położona przy ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim-
    księga wieczysta GD2M/00041999/4
    Cena wywoławcza 64.900 zł     Wadium 12.980 zł
    Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT
2. Nr 53/15 o pow. 0,0742 ha położona przy ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim-
    księga wieczysta GD2M/00041999/4
    Cena wywoławcza 63.070 zł     Wadium 12.614 zł
    Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT
3. Nr 162 o pow. 0,0900 ha  położona w Marynowach – księga wieczysta GD2M/00055496/9
    Cena wywoławcza 30.000 zł      Wadium 6.000 zł
    Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT
 
Działki sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działki nr 53/10 i 53/15 stanowi „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach 400-1000 m2”.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 162 stanowi „tereny zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.
Nieruchomości wolne są od obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2010r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 18 marca 2010r.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 6 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. (055) 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl


mapka Bursztynowa (651kB) jpg

mapka Marynowy (573kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (18 lutego 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (18 lutego 2010, 11:33:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2513