Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego o g ł a s z a pierwszy ustny, ograniczony przetarg dla mieszkańców:  budynków nr 16, 18 i 20 przy ulicy Kościuszki ,  budynku nr 21 przy ulicy Żeromskiego,  budynków nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 prz


pierwszy ustny, ograniczony przetarg dla mieszkańców:
-        budynków nr 16, 18 i 20 przy ulicy Kościuszki ,
-        budynku nr 21 przy ulicy Żeromskiego,
-        budynków nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,  15, 17 przy ulicy Broniewskiego
w Nowym Dworze Gdańskim na dzierżawę części działki Nr 203 o ogólnej pow. 893,04m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kościuszki na cele upraw ogrodowych na okres 3 lat, dla której urządzona jest księga wieczysta  KW 32072.
I. część działki Nr 203 o pow. 176m2 położona przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 140,80 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 28,16 zł.
II. część działki Nr 203 o pow. 149,60m2 położona przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 119,68 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 23,94 zł.
III. część działki Nr 203 o pow. 56,44m2 położona przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 45,15 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 9,03 zł.
IV. część działki Nr 203 o pow. 193,60m2 położona przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 154,88 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 30,98 zł.
V. część działki Nr 203 o pow. 90,20m2 położona przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 72,16 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 14,43 zł.
VI. część działki Nr 203 o pow. 89m2 położona przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 71,20 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 14,24 zł.
VII. część działki Nr 203 o pow. 67,80m2 położona przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 54,24 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 10,85 zł.
VIII. część działki Nr 203 o pow. 70,40m2 położona przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 56,32 zł.
 Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 11,26 zł.
 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren ten stanowi „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”.
 Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 1-go października każdego roku  i będzie wzrastał od 1 stycznia każdego roku począwszy od 2011r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez GUS.
 
Ustny ograniczony przetarg odbędzie się 26 maja 2010r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Nowy Dwór Gdański w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 24 maja 2010r.
 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu oraz jego akceptacją.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym terminie i wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, najpóźniej trzeciego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 8 00 – 14 00 .
Dodatkowych informacji o przedmiocie licytacji oraz regulaminie przetargu udziela się w pokoju Nr 22 Urzędu Miejskiego, tel. (055) 247 24 01 wew. 31.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.bip.miastonowydwor.pl

mapka

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (16 kwietnia 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (19 kwietnia 2010, 08:44:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1948