Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza ustny nieograniczony przetarg na:


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
ogłasza
 
1. Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 92 o pow. 0,1671 ha 
    położonej w Żelichowie stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - księga 
    wieczysta GD2M/00045167/1.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Nowy  Dwór Gdański  działka  stanowi „teren   
       rolny – pozostały”.
    Cena wywoławcza 30.000 zł     Wadium 6.000 zł
2. Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działkiNr 215/8 o pow.0,4845 ha  
    położonej  w  Wiercinach stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański – księga
    wieczysta   GD2M/00040125/0.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
       rolny – pozostały”.
    Cena wywoławcza 19.000 zł      Wadium 3.800 zł
3. Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 168/1 o pow.0,5200ha
    położonej w Stobnie stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański – księga   
    wieczysta   GD2M/00058359/8.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
       rolny – pozostały”.
    Cena wywoławcza 18.519 zł      Wadium 3.703,80 zł
4. Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 162 o pow. 0,0900 ha  
     położonej w miejscowości Marynowy stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański-  
     księga wieczysta GD2M/00055496/9.
     W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
        zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.
    Cena wywoławcza 27.000 zł     Wadium 5.400 zł
    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
5. Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 126 o pow. 0,0900 ha
    położonej w miejscowości Marynowy stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - 
    księga wieczysta GD2M/00042439/8.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
       zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.
    Cena wywoławcza 28.000 zł     Wadium 5.600 zł
    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
6. Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 53/10 o pow.0,0649
    ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bursztynowej stanowiącej własność Miasta
    i Gminy Nowy Dwór Gdański–księga wieczysta GD2M/00041999/4.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
       zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach 400-1000 m2”.
    Cena wywoławcza 85.000 zł     Wadium 17.000 zł
    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
7. Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 53/15 o pow. 0,0742
    ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bursztynowej  stanowiącej własność Miasta
    i Gminy Nowy Dwór Gdański –księga wieczysta GD2M/00041999/4.
    W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański działka stanowi „teren   
        zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach 400-1000 m2”.
    Cena wywoławcza 93.000 zł     Wadium 18.600 zł
     Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
8. Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek Nr 425/3 o pow. 0,0892
     ha i Nr 425/5 o pow. 0,0079 ha położonych w miejscowości Marzęcino stanowiących własność  
     Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański -księga wieczysta GD2M/00057740/9.
     W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działki stanowią 
    „teren  zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”.
     Cena wywoławcza 30.000 zł     Wadium 6.000 zł
     Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
 
Działki  sprzedaje   się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy.
Na działki nr 92, nr 215/8, nr 168/1 ogłaszane były przetargi na dzień 22.03.2011r. oraz na dzień 30.08.2011r.
Na działki nr 162, nr 126, nr 53/10, nr 53/15, nr 425/3 i 425/5 ogłoszony był  przetarg na dzień 30.08.2011r.
 
 
Nieruchomości wolne są od obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2011r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (przelewem) na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 4 listopada 2011r.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości, regulaminem przetargów i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz ich akceptacją. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 24 01 wew. 21.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie http://bip.miastonowydwor.pl

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (30 września 2011)
Opublikował: Paweł Główczewski (30 września 2011, 15:07:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1744