Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugie rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 687/4 o powierzchni 0,0105 ha (B) położonej przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego  ogłasza 
  
drugie rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 687/4 o powierzchni 0,0105 ha (B) położonej przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim,  stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD2M/00038983/5, na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Na działce posadowiony jest słup linii nN, nad działką przebiega linia energetyczna. Działka nr 687/4 ze względu na swoją powierzchnię i wymiary nie może być zagospodarowana samodzielnie, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Rokowania są  ograniczone do właścicieli przyległych działek nr 687/1 i 671/1 położonych przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren obejmujący ww. nieruchomość stanowi „T15-teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej”.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. 
W rokowaniach mogą brać udział właściciele przyległych działek nr 687/1 i 671/1 położonych
przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim. 
Cena wywoławcza 11.400,00 zł.      Zaliczka 1.140,00 zł.   
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działka 687_4 Sienkieiwcza (847kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (6 lutego 2017)
Opublikował: Kamil Dyl (7 lutego 2017, 09:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269