Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza piąte rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jazowa,

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza 
 
piąte  r o k o w a n i a  na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Jazowa, obejmującej działkę ewidencyjną nr 89/10
o powierzchni 0,0492 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00000021/9.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 89/10 określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o prrzewadze funkcji mieszkalnej
i usługowej”. Działka położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej. 
  
Cena wywoławcza 10.000,00 zł     Zaliczka 1.000,00 zł 
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

działka nr 89_10 Jazowa (795kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (6 lutego 2017)
Opublikował: Kamil Dyl (7 lutego 2017, 09:52:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265