Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Starocin gmina Nowy Dwór Gdański, obejmującej działkę ewidencyjną nr 114 o powierzchni 0,0900 ha

  
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
 
ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Starocin gmina Nowy Dwór Gdański, obejmującej działkę ewidencyjną nr 114 o powierzchni 0,0900 ha. W rejestrze gruntów działka jest oznaczona symbolem Bp-tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku-IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00048539/1. Zgodnie z Uchwałą Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 9 poz. 62
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański działka
nr 114 położona w obrębie miejscowości Starocin leży w terenach rolnych pozostałych.
Zgodnie z § 43 ust. 3 pkt 2 wyżej wymienionego planu na przedmiotowej działce dopuszcza się lokalizację nowych zagród dla gospodarstw rolnych o powierzchni 20 ha i ogrodniczych o powierzchni minimum 5 ha. 
Cena wywoławcza  25.000,00 zł      Zaliczka 2.500,00 zł 
Do ceny sprzedaży osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

działka nr 114 Starocin (977kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (6 lutego 2017)
Opublikował: Kamil Dyl (7 lutego 2017, 10:01:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244