Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Orłowo przy ulicy Krótkiej 3, obejmującej działkę ewidencyjną nr 132 o powierzchni 0,1200 ha.

  Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 

ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Orłowo przy ulicy Krótkiej 3, obejmującej działkę ewidencyjną nr 132 o powierzchni 0,1200 ha.  W rejestrze gruntów działka jest oznaczona symbolem PsII-pastwiska trwałe. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Malborku - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD2M/00050923/7. Zgodnie z Uchwałą Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 3 kwietnia 1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 9 poz. 62
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański teren obejmujący działkę nr 132 położoną w miejscowości Orłowo określony jest jako „T8-teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej”. 
Działka znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości Orłowo. Działka znajduje się
w pierwszej linii zabudowy względem ulicy Krótkiej. W pobliżu znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz boisko z placem zabaw. Działka nie jest uzbrojona. Sieć wodociągowa, telefonicza, energetyczna znajduje się w odległości około 50 m przy drodze powiatowej. Działka ma dość regularny prostokątny kształt, teren płaski, częściowo ogrodzony od zachodniej strony siatką na palikach metalowych. Wzdłuż północnej i zachodniej granicy zasadzone są drzewa. 
Cena wywoławcza  55.000,00 zł      Zaliczka 5.500,00 zł 
Do ceny sprzedaży osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

działka nr 132 Orłowo (1007kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (6 lutego 2017)
Opublikował: Kamil Dyl (7 lutego 2017, 10:04:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268