Pomoc Publiczna

Pomoc Publiczna

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2015 roku ulg, odroczeń, umorzeń...

lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia [...]

metryczka