Informacje o wyborach samorządowych 2014


PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM


Protokół z wyborów na Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.pdf (1431kB) pdf


Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.pdf (5553kB) pdf
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w związku zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, w Filii Urzędu Miejskiego przy ulicy Warszawskiej 28A udostępniony został spis wyborców.

W dniach od 26 października 2014 roku do 8 listopada 2014oku, każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie sporządzania spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona na piśmie.


ROZPORZĄDZENIE w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym .pdf (767kB) pdf


JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - INFORMACJE

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ OSOBY NIEPOSIADAJĄCE MELDUNKU BĄDŹ POSIADAJĄCE TYLKO MELDUNEK CZASOWY, BY MÓC ZAGŁOSOWAĆ..pdf (320kB) pdf


Zarządzenie Nr 806 - obwieszczenia wyborcze i plakaty.pdf (293kB) pdf

Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych (520kB) pdf


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin.pdf (112kB) pdf

informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu - obywatele polscy.pdf (138kB) pdf

uchwała PKW z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji.pdf (128kB) pdf

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych.pdf (991kB) pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie powołania miejskiej komisji wyborczej.pdf (537kB) pdf


Komunikat w sprawie powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Dworze Gdańskim.pdf (253kB) pdf


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w NDG w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów.pdf (369kB) pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w NDG w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na BURMISTRZA NDG.pdf (314kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.pdf (965kB) pdf

Ustalanie składów obwodowych komisji wyborczych.pdf (240kB) pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w NDG o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list.pdf (514kB) pdf

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w NDG w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (2846kB) pdf

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w NDG w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów.pdf (265kB) pdf


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Dworze Gdańskim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.pdf (171kB) pdf

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Dworze Gdańskim o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.pdf (186kB) pdfUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w NDG zmieniająca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (254kB) pdfPozostałe informacje na stronie
http://pkw.gov.pl/

metryczka


Wytworzył: Administrator (28 sierpnia 2014)
Opublikował: Paweł Główczewski (28 sierpnia 2014, 08:33:13)

Ostatnia zmiana: Paweł Główczewski (21 listopada 2014, 13:05:20)
Zmieniono: dodano protokoły z wyborów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6531