Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2.    inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim jest Pan Tomasz Henzler, kontakt: adres e-mail inspektor@cbi24.pl ;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 222 ustawy Kodeks pracy, art. 6 ust 1e RODO;
4.    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sąd;
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia pozyskania;
7.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.    dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
10.    Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Nowy Dwór Gdański. Informacje o lokalizacji kamer monitoringu dostępne są TUTAJ.

metryczka


Wytworzył: Administrator (26 czerwca 2018)
Opublikował: Paweł Główczewski (26 czerwca 2018, 14:18:24)

Ostatnia zmiana: Paweł Główczewski (22 lipca 2019, 13:59:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517