Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się03.04.2012

Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

03.04.2012

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz.U. Nr 209 poz. 1243/.

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, 
w szczególności: 

 

1) korzystania z poczty elektronicznej,
2)  przesyłania faksów.
lub z usługi tłumacza języka migowego.

W celu uzyskania  w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą komunikatora, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się: 

a) na adres:
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwór Gdański 

b) na adres e-mail: urzad@miastonowydwor.pl

d) telefonicznie na nr 55 247 2403

e) faxem na nr: 55 247 24 05

Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (3 kwietnia 2012)
Opublikował: Paweł Główczewski (5 kwietnia 2012, 10:57:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4223