Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 2559) starsze karty »
numer wpisu:

82/2020

data: 16 lipca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usunięcie trzecj jesionów wyniosłych
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

81/2020

data: 6 lipca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla:Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z łacznikiem pomiedzy halą nowobudowaną a halą istniejącą na terenie działki nr 121/2 przy ul. Warszawskiej 50 w Nowym Dworze Gdańskim'
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

80/2020

data: 1 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z łacznikiem pomiedzy halą nowobudowaną a halą istniejącą na terenie działki nr 121/2 przy ul. Warszawskiej 50 w Nowym Dworze Gdańskim'
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

79/2020

data: 19 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usuniecie jesionu - zgłoszenie
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

78/2020

data: 19 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na przesadzenie 3 tuji
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

77/2020

data: 19 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: zgoda na usuniecie brzozy i 3 klonów
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

76/2020

data: 19 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie jesionu
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

75/2020

data: 19 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: przesadzenie 3 tyji i 2 jałowców
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

74/2020

data: 17 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z łącznikiem pomiędzy halą nowobudowaną, a halą istniejąca na terenie działki nr 121/2 przy ulicy Warszawskiej 50 w Nowym Dworze Gdańskim
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

numer wpisu:

73/2020

data: 17 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Brak potrzeby przeprowadzenia ooś -„Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z łącznikiem pomiędzy halą nowobudowaną, a halą istniejąca na terenie działki nr 121/2 przy ulicy Warszawskiej 50 w Nowym Dworze Gdańskim
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 2559) starsze karty »