Mapa Biuletynu

 SPIS ROLNY 2020
 Wybory Prezydenckie 2020 II TURA
 Wybory Prezydenckie 2020
 Konsultacje społeczne
 AKTUALNOŚCI
 GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
  · Status
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Pomoc Publiczna
  · Budżet
  · · Informacje o budżecie
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · Sprawozdania finansowe
  · Mienie komunalne
  · Dług publiczny
  · System Informacji Przestrzennej
  · Strategia rozwoju
  · · Strategia rozwoju 2014-2020
  · · Strategia rozwoju 2003-2012
  · Rejestr Żłobków
  · Ławnicy
  · Raport o stanie gminy
 ORGANY GMINY
  · Rada miejska
  · · Radni
  · · Komisje
  · · Przedmiot działania i kompetencje
  · · Tryb pracy Rady
  · · Protokoły z sesji
  · · Terminy spotkań komisji
  · · Sesje RM
  · Burmistrz
  · · Dane kontaktowe
  · Władze Gminy
  · Rejestr Żłobków
 URZĄD MIEJSKI
  · Regulamin organizacyjny urzędu
  · Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Sposoby udostępniania danych
  · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
  · Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie
  · Protokoły z kontroli
  · Ogłoszenia, obwieszczenia
  · · Ochrona środowiska
  · Konkursy ogłaszane przez UM
  · Zamówienia publiczne do 30.000 euro
  · Przetargi ogłaszane przez UM
  · Przetargi ogłaszane przez UM - inne
  · Przetarg OSP
  · Przetarg PEC
  · Praca
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień
  · Wybory i Referanda
  · · Wybory Parlamentarne 2015
  · · referendum 6 września 2015
  · · Wybory Prezydenta RP 2015
  · · WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · · Wybory Parlamentarne 2011
  · · Wybory do Sejmu i Senatu 2007
  · · Wybory Samorządowe 2006
  · · Wybory Samorządowe 2010
  · · WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  · · · Obwieszczenia Burmistrza
  · · · Obwieszczenia Marszałka
  · · · Komunikaty PKW
  · · · Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej
  · · · Kto może brać udział w głosowaniu
  · · Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Interpretacje podatkowe
  · Ochona danych osobowych
  · · Klauzula informacyjna - monitoring
  · · Lokalizacje kamer monitoringu wizyjnego
  · Taryfy wody / ścieków
  · Oświata
  · · Podstawowa kwota dotacji
  · Emisja obligacji
 PRAWO LOKALNE
  · Statut gminy
  · · Jednostki organizacyjne gminy
  · Statut sołectw
  · · Statut - Uchwała 223/XXII/2005
  · Projekty Uchwał
  · Uchwały Rady Miejskiej
  · Zarządzenia Burmistrza
  · · Zarządzenia
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Środowisko
  · · Program usuwania azbestu
  · · Program Ochrony Środowiska
  · · Plan Gospodarki Odpadami
  · · Program Gospodarki Niskoemisyjnej
  · · Plan Zaopatrzenia w Energię
  · · Dotacje celowe na zadania proekologiczne
  · Karty informacyjne
  · Gospodarka odpadami
  · Rejestr działalności regulowanej - odpady
 PRAWO MIEJSCOWE
 POZOSTAŁE
  · Nieudostępnione w BIP
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Oświadczenia majątkowe - archiwum
  · · · Początek kadencji 2014-2018
  · · · Oświadczenia majątkowe na dzień 31 grudnia 2014 roku
  · · · Radnych za 2014 rok
  · · · Oświadczenia majątkowe na dzień 31.12.2015 r
  · · · Oświadczenia majątkowe składane w ciągu 2016 roku
  · · · Oświadczenia za 2016 rok
  · · · Radnych za 2016 rok
  · · · Radnych za 2015 rok
  · · · Oświadczenia za 2017 rok
  · · · Radnych za 2017 rok
  · · · Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018
  · · Kadencja 2018-2023 - Radni
  · · Kadencja 2018-2023 - Pracownicy
  · Informacje Urzędu
  · · Informacje o środowisku
  · · · Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
  · Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  · Agroturystyka
  · Organizacje pozarządowe
  · · Wykaz organizacji
  · Petycje
  · · Petycje - podstawa prawna
  · · Przedmiot petycji
  · · Nadawca petycji
  · · Petycje składane do Burmistrza
  · · Petycje składane do Rady Miejskiej
 JEDNOSTKI
  · Jednostki pomocnicze
  · Jednostki podległe
  · Spółki