Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo

zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2020  11:00

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2020  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)