Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały Rady Miejskiej »Uchwała nr 435/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Uchwała nr 434/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniu pożarniczym

Uchwała nr 433/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat

Uchwała nr 432/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała nr 431/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Nowy Dwór Gdański w Spółce z o.o. "Pętla Żuławska" z siedzibą w Elblągu w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia

Uchwała nr 430/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała nr 429/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała nr 428/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Gdański oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym

Uchwała nr 427/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035

Uchwała nr 426/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr 425/LV/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu

Uchwała nr 424/LIV/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański odrębnego obwodu głosowania

Uchwała nr 423/LIII/2018 Rady Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2018


w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

Uchwała nr 422/LIII/2018 Rady Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2018


w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, projektu nowego regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański przez „SZOP” Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała nr 421/LIII/2018 Rady Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2018


zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035

Uchwała nr 420/LIII/2018 Rady Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr 419/LII/2018 Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2018


zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035

Uchwała nr 418/LI/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Uchwała nr 417/LI/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała nr 416/LI/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały Rady Miejskiej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij