Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze uchwały Rady Miejskiej »Uchwała nr 83/XII/2019 Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała nr 82/XII/2019 Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała nr 81/XII/2019 Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr 80/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Uchwała nr 79/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała nr 78/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego wotum zaufania

Uchwała nr 77/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr 76/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


zmieniająca w sprawie emisji obligacji

Uchwała nr 75/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2052

Uchwała nr 74/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr 73/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 72/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański

Uchwała nr 71/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Nowy Dwór Gdański jest organem prowadzącym

Uchwała nr 70/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w szkołach i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański

Uchwała nr 69/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2019

Uchwała nr 68/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański

Uchwała nr 67/X/2019 Rady Miejskiej z dnia 9 maja 2019


zmieniająca w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr 66/X/2019 Rady Miejskiej z dnia 9 maja 2019


zmieniająca w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet

Uchwała nr 65/X/2019 Rady Miejskiej z dnia 9 maja 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała nr 64/X/2019 Rady Miejskiej z dnia 9 maja 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze uchwały Rady Miejskiej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij