Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenia z 2018 roku


« nowsze zarządzenia Zarządzenia o pozycjach 21 - 40 (z 321) starsze zarządzenia »Zarządzenie nr 36 Burmistrza z dnia 11 grudnia 2018


w sprawie dzierżawy nieruchomości

Zarządzenie nr 35 Burmistrza z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie do zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego

Zarządzenie nr 34 Burmistrza z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1272 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 rok

Zarządzenie nr 33 Burmistrza z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na rok 2019 w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych (organizacje pozarządowe).

Zarządzenie nr 32 Burmistrza z dnia 6 grudnia 2018


zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych placówki oświatowe z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański oraz Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

Zarządzenie nr 31 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2019.

Zarządzenie nr 30 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie nr 29 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 28 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim

Zarządzenie nr 27 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 26 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

Zarządzenie nr 25 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie najmu nieruchomości.

Zarządzenie nr 24 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty niestanowiące dróg wewnętrznych

Zarządzenie nr 23 Burmistrza z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie powołania i zadań stałej komisji przetargowej na sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, a także do przeprowadzania rokowań.

Zarządzenie nr 21 Burmistrza z dnia 30 listopada 2018


w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 20 Burmistrza z dnia 27 listopada 2018


w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Pani Alicji ZubkowiczMadej

Zarządzenie nr 19 Burmistrza z dnia 27 listopada 2018


w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych

Zarządzenie nr 18 Burmistrza z dnia 27 listopada 2018


w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 17 Burmistrza z dnia 27 listopada 2018


w sprawie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Zarządzenie nr 15 Burmistrza z dnia 22 listopada 2018


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim
« nowsze zarządzenia Zarządzenia o pozycjach 21 - 40 (z 321) starsze zarządzenia »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij